Contacto

Discmedi Barcelona

Ronda del Guinardó, 59 bis, baixos
08024 Barcelona
Tel: 93 2849516
E-mail: atencionalcliente@discmedi.com

Blau Palma de Mallorca

Font i Monteros, 18
07003 Palma